Grøn omstilling

Mere end en fjerdedel af CO2-udledningen i Europa kommer fra opvarmning, belysning og elektricitet i vores hjem. Hele 80% heraf kommer fra opvarmning og produktion af varmt vand. Det er åbenlyst, at vi må finde alternativer og blive mere effektive i forhold til varmt vand, opvarmning og køling af vores bygninger.

Med to overordnede mål om at opnå

  • mest mulig energi-effektivitet for pengene
  • og maksimal bæredygtighed

skærpes kravene yderligere til designet af bygninger, deres drift samt forsyningssystemernes ydeevne. At vores huse skal være så energi-effektive som muligt, afspejles i de store ændringer i måden, hvorpå bygninger bliver designet og konstrueret for at reducere deres negative indvirkning på miljøet. Varmepumper udvinder energi fra undergrunden, fra luften eller fra vand og omdanner det til et miljøvenligt og bæredygtigt indendørsklima. De bruger ingen eller meget få fossile brændstoffer. Derfor er en varmepumpe ekstremt klimavenlig og potentielt dit største personlige bidrag til den grønne omstilling.