Behandling af personopplysninger

Thermia (Thermia AB, CVR: 556269-6483. Snickaregatan 1, 671 34 Arvika, Sverige) er dataansvarlig for behandlingen af dine oplysninger.

Thermia behandler dine oplysninger i forbindelse med produkter og tjenester, som Thermia stiller til rådighed for dig. Vi værner om dit privatliv og ønsker derfor at give information om, hvordan vi behandler dine oplysninger. Du kan kontakte os på: privacy@thermia.com

 

Behandling af personopplysninger

 • KONTAKTPERSONER HOS PARTNERE, FORHANDLERE, IKKE FORHANDLERE, FORHANDLERE PÅ PRØVE OG TREDJEPART

  FORMÅL OG RETSGRUNDLAG

  OPLYSNINGSKATEGORIER

  Vi behandler dine oplysninger for at tage kontakt og korrespondere med dig som kontaktperson i en virksomhed. Retsgrundlaget for behandlingen er vores legitime interesse (interesseafvejning), som består i at skabe effektive samarbejder i forretningssammenhænge. Kontakt os for at få en gennemgang af vurderingen via privacy@thermia.com.

  • Navn

  • Adresse

  • Telefonnummer

  • E-mail

  Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger?

  Vi gemmer dine oplysninger i perioden for det aktuelle forretningsforhold. Et aktuelt forretningsforhold forudsætter, at der har været en aktiv korrespondance mellem parterne eller en aktuel transaktion, såsom en registrering eller anden kontoaktivitet, inden for et år fra seneste aktivitet.

  Hvem har adgang til dine oplysninger?

  Vi videregiver dine oplysninger til IT-leverandører og forretningspartnere i Stiebel Eltron-koncernen, som Thermia er en del af. Hvis et selskab inden for Stiebel Eltron-koncernen er lokaliseret uden for EU eller EØS, vil der blive indhentet et samtykke fra dig inden videresendelse.

   

 • SLUTKUNDENS OPLYSNINGER OG KONTAKTPERSONER HOS FORHANDLERE, DER UDFØRER GARANTIFORPLIGTELSE HOS SLUTKUNDE

   

  FORMÅL OG RETSGRUNDLAG

  OPLYSNINGSKATEGORIER

  Vi behandler dine oplysninger for at kunne kontakte dig og korrespondere med dig, så vi kan levere garantiservice.

  Retsgrundlaget for behandlingen er vores aftale om at tilbyde enhedsejeren en fungerende garanti, der består i at sikre produktets funktion og driftssikkerhed.

  • Navn

  • Adresse

  • Telefonnummer

  • E-mail

  Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger?

  Vi gemmer dine oplysninger i den periode, hvor vi er ansvarlige for produktets garanti samt 6 måneder efter garantiens udløb. Den maksimale garantiperiode er 10 år fra installationsdatoen.

  Hvem har adgang til dine oplysninger?

  Vi videregiver dine oplysninger til partnere, forhandlere, installatører og serviceteknikere, som skal servicere dit produkt.

   

 • VELKOMSTHJÆLP I FORBINDELSE MED REGISTRERING AF ENHED

  FORMÅL OG RETSGRUNDLAG

  OPLYSNINGSKATEGORIER

  Vi behandler dine oplysninger for at kunne sende en velkomsthilsen til Thermias digitale tjenester og for at tilbyde dig nyhedsbreve. Retsgrundlaget for behandlingen er dit samtykke. Kontakt os for at få en gennemgang af vurderingen via privacy@thermia.com.

  • Navn

  • E-mail

 • ENHEDSEJERES KONTAKT MED THERMIA KUNDECENTER, PARTNER, FORHANDLERE, IKKE FORHANDLERE, FORHANDLERE PÅ PRØVE ELLER SERVICEMEDARBEJDERE

  FORMÅL OG RETSGRUNDLAG

  OPLYSNINGSKATEGORIER

  Vi behandler dine oplysninger for at kunne kontakte dig med henblik på opfølgning efter udført besøg af installatøren.

  Hvis der er udført garantiarbejde, registrerer vi de data, der er udført på din enhed.

  Retsgrundlaget for behandlingen er vores aftale om at tilbyde enhedsejeren en fungerende garanti, der består i at sikre produktets funktion og driftssikkerhed.

  • E-mail

  • Telefonnummer

  • Navn

  • Adresse

  • Din valgte meddelelse

  Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger?

  Vi gemmer dine oplysninger, indtil de er videresendt til den rette partner, forhandler eller servicerepræsentant. Vi gemmer dine oplysninger i den periode, hvor vi er ansvarlige for produktets garanti samt 6 måneder efter garantiens udløb. Den maksimale garantiperiode er 10 år fra registreringstidspunktet.

   

  Hvem har adgang til dine oplysninger?

  Vi videregiver dine oplysninger til den partner, forhandler eller servicerepræsentant, der skal kontakte dig.

 • BRUGEROPLYSNINGER VED KONTOREGISTRERING I THERMIAS DIGITALE TJENESTER

  FORMÅL OG RETSGRUNDLAG

  OPLYSNINGSKATEGORIER

  Vi behandler dine oplysninger for at muliggøre brugen af Thermias digitale tjenester.

  Retsgrundlaget for behandlingen er vores aftale (EULA).

  • E-mail

  • Telefonnummer

  • Navn

  • Adresse

  Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger?

  Vi gemmer dine oplysninger, så længe du ønsker at beholde din konto i Thermias digitale tjenester.

   

  Hvem har adgang til dine oplysninger?

  Vi videregiver dine oplysninger til den partner, forhandler eller servicemedarbejder, der leverer dine digitale tjenester.

 • VIDEREGIVELSE AF FORSIKRINGSOPLYSNINGER

  FORMÅL OG RETSGRUNDLAG

  OPLYSNINGSKATEGORIER

  Vi behandler dine oplysninger, så dit produkt er forsikret i maksimalt 10 år. Forsikringsperioden og garantiperioden kan variere. Retsgrundlaget for denne behandling er en aftale.

  • E-mail

  • Telefonnummer

  • Navn

  • Adresse

  Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger?

  Vi gemmer dine oplysninger i maks. 10 år fra den dato, hvor produktet er installeret.

   

  Hvem har adgang til dine oplysninger?

  Vi videregiver dine personlige oplysninger til forsikringsselskabet.

 • NYHEDSBREV

  FORMÅL OG RETSGRUNDLAG

  OPLYSNINGSKATEGORIER

  Vi vil gerne holde dig opdateret om nye relevante ændringer af Thermias produkter og tjenester. Retsgrundlaget for behandlingen er dit samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at anmode om rettelse af dine personoplysninger på privacy@thermia.com

  • E-mail

  • Navn

   

  Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger?​​​​

  Behandlingen er baseret på dit samtykke.

   

  Hvem har adgang til dine oplysninger?

  Vi deler dine personlige oplysninger med vores IT-leverandører.

 • BESØGSPERSONER

   

  FORMÅL OG RETSGRUNDLAG

  OPLYSNINGSKATEGORIER

  Vi behandler dine oplysninger for at registrere dit besøg. Retsgrundlaget for behandlingen er vores legitime interesse, som består i at opretholde en høj grad af fortrolighed og brandfare. Kontakt os for at få en gennemgang af vurderingen via privacy@thermia.com.

  • Navn

  • Evt. ansættelsesoplysninger

  • Besøgsvært

  Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger?​​​​

  Vi gemmer dine oplysninger op til 30 dage efter, at du har gennemført besøget.

   

   Hvem har adgang til dine oplysninger?

  Vi deler dine personlige oplysninger med vores systemleverandører.

 • TRÆNINGSAKTIVITETER OG EVENTS, SOM THERMIA TILBYDER PARTNERE, FORHANDLERE OG VIRKSOMHEDER

  FORMÅL OG RETSGRUNDLAG

  OPLYSNINGSKATEGORIER

  Vi behandler dine oplysninger for at kunne registrere og tilbyde dig uddannelse, som vedrører vores produkter og tjenester.

  Hvis du selv har tilmeldt dig kurset, er retsgrundlaget for behandlingen opfyldelse af en aftale.

  Hvis din arbejdsgiver har tilmeldt dig kurset, er retsgrundlaget for behandlingen vores legitime interesse i at administrere og muliggøre uddannelse. Kontakt os for at få en gennemgang af vurderingen via privacy@thermia.com.

  • Navn

  • Kontaktoplysninger

  • Tidligere uddannelse og færdigheder

  Om en medarbejder i Thermia

  • Angivelse af ansættelsestype

  Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger?​​​​

  Vi gemmer dine oplysninger, indtil uddannelse og eventuel kursusevaluering er gennemført. Dog maks. 6 måneder. Hvis dine oplysninger er nødvendige på grund af juridiske krav, gemmes oplysningerne, så længe kravene består.

   

  Hvem har adgang til dine oplysninger?

  Vi deler dine personlige oplysninger med vores IT-leverandører samt relevante certificeringsorganisationer. Vi indsamler dine personlige oplysninger fra dig ved tilmelding til kurset. Hvis din arbejdsgiver har tilmeldt dig kurset, har vi modtaget dine oplysninger derfra.

   

 • KAMERAOVERVÅGNING

  FORMÅL OG RETSGRUNDLAG

  OPLYSNINGSKATEGORIER

  Kameraer placeret indendørs:

  Vi behandler dine oplysninger for at kunne overvåge særlige udendørsarealer og indgangspartier. Retsgrundlaget for behandlingen er vores berettigede interesse i at opretholde en høj sikkerhed i vores lokaler.

  Kameraer som er placeret udendørs:

  Vi behandler dine oplysninger for at overvåge facader og indgange til vores ejendomme samt parkeringspladser. Retsgrundlaget for behandlingen er vores berettigede interesse i at opretholde en høj sikkerhed på vores område. Kontakt os for at få en gennemgang af vurderingen via privacy@thermia.com.

  • Billede-/videooptagelse

  Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger?​​​​

  Vi gemmer dine oplysninger i 10 dage efter, at optagelsen er foretaget. Ved mistanke om brud handler vi i henhold til nedenstående.

   

  Hvem har adgang til dine oplysninger?

  Vi deler dine personoplysninger med politiet, hvis der er mistanke om en lovovertrædelse. I forbindelse med politianmeldelsen informeres politiet om, at der er materiale fra kameraovervågningen, som kan anvendes i efterforskningen. Hvis politiet mener, at materialet kan være af interesse for undersøgelsen, videregives materialet til politiet. Vi vil også give servicevirksomheder mulighed for at oprette forbindelse, når der er behov for det. Servicevirksomheder kan ikke få adgang til optaget materiale, men kan kun oprette forbindelse til serviceformål.

   

 • REKRUTTERINGSAKTIVITETER

  FORMÅL OG RETSGRUNDLAG

  OPLYSNINGSKATEGORIER

  Vi behandler dine oplysninger for at gennemføre en rekrutteringsproces på den bedst mulige måde. Retsgrundlaget for behandlingen er vores berettigede interesse i at gennemføre processen på en så smidig og god måde som muligt. Hvis du har givet dit samtykke hertil, behandler vi dine oplysninger i en længere periode for fremtidige rekrutteringsprocesser. Kontakt os for at få en gennemgang af vurderingen via privacy@thermia.com.

  • Navn

  • Kontaktopplysninger

  • CV

  • Ansøgning

  Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger?​​​​

  Vi behandler aldrig dine personoplysninger i længere tid end tilladt i henhold til gældende lovgivning, forordning, praksis eller myndighedsbeslutninger. Oplysninger, som vi behandler om dig, opbevares normalt, så længe det er nødvendigt for den aktuelle rekrutteringsproces. Hvis processen afsluttes, og du ikke bliver tilbudt stillingen, sletter vi enten dine oplysninger eller beder om dit samtykke til fortsat at kunne opbevare dine personoplysninger til fremtidige rekrutteringsprocesser. Oplysninger kan også blive gemt i en længere periode, hvis du er blevet udtaget til jobsamtale eller tilbydes tjenesten for at opfylde vores forpligtelser i henhold til diskriminationsloven (2008:567).

   

  Hvem har adgang til dine oplysninger?

  Som ansøger kan du på eget initiativ afgive dine personoplysninger til os via rekrutteringssystemet Varbi. Nogle gange samarbejder vi med rekrutteringsvirksomheder under en rekrutteringsproces, og så kan vi videregive dine oplysninger til rekrutteringsvirksomhederne Testhuset, Professionals Nord eller Intro for at muliggøre en effektiv og god rekruttering. Dine personoplysninger kan videregives til selskaber inden for Stiebel Eltron-koncernen inden for EU/EØS, men også til lande uden for EU/EØS. Det er kun aktuelt, hvis du ansøger om at blive en del af et selskab, der har aktiviteter uden for EU/EØS. Dit samtykke indhentes ved videregivelse af oplysninger uden for EU/EØS.

 • OVERHOLDELSE AF GÆLDENDE BOGFØRINGS- OG SKATTELOVGIVNING ELLER OPBEVARING AF DATA TIL FORSVAR VED ANVENDT LOVGIVNING

  FORMÅL OG RETSGRUNDLAG

  OPLYSNINGSKATEGORIER

  Vi behandler dine oplysninger for at opfylde vores forpligtelser i henhold til gældende bogføringslov og skattelovgivning. Retsgrundlaget er opfyldelse af retlige forpligtelser.

  Vi kan også gemme dine oplysninger for at forsvare os mod retstvister i henhold til loven om forældelsesfrister.

  • E-mail

  • Navn

  • Efternavn

  • Personnummer

  • Adresse

  • Andre personlige oplysninger, der kan påvise en transaktion

  Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger?​​​​

  Vi gemmer personoplysninger, som kan indgå i regnskabsinformation i 7 år i henhold til bogføringsloven, skattelovgivningen og forældelsesloven.

   

  Hvem har adgang til dine oplysninger?

  Vi kan videregive de nødvendige oplysninger til vores revisorer og de relevante myndigheder, hvis vi er lovmæssigt forpligtet, eller hvis du har givet dit samtykke i det enkelte tilfælde.

   

 • CHATBOT/DIGITAL SUPPORTASSISTENT

  FORMÅL OG RETSGRUNDLAG

  OPLYSNINGSKATEGORIER

  Vi behandler dine oplysninger, så vi kan hjælpe dig. Retsgrundlaget for denne behandling er vores legitime interesse i at administrere sagen.

  • E-mail

  • Telefonnummer

  • Navn

  • Adresse

  • Din supportkonsultation

  Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger?​​​​

  Vi gemmer dine oplysninger, indtil konsultationen er færdig. For at sikre, at sagen ikke gentager sig, kan vi beholde dine oplysninger i op til 12 måneder.

   

  Hvem har adgang til dine oplysninger?

  Dine oplysninger kan findes hos Thermia AB.

 • SOCIALE MEDIER

  FORMÅL OG RETSGRUNDLAG

  OPLYSNINGSKATEGORIER

  Vi bruger de sociale medieplatforme Facebook, Instagram og LinkedIn til at kommunikere. På disse medieplatforme behandler vi dine oplysninger for at kunne levere oplysninger om vores produkter og tjenester og for at skabe engagement omkring vores varemærke.  

  Som udgangspunkt er retsgrundlaget for behandlingen dit samtykke. Hvis behandlingen derimod vedrører oplysninger om en anden person, er retsgrundlaget for behandlingen vores berettigede interesse, som består i at markedsføre vores produkter og tjenester, skabe engagement omkring vores varemærke og bistå dig med service. Kontakt os på privacy@thermia.com for at få en vurdering.

  • E-mail

  • Dit brugernavn

  • Oplysninger, som du selv har angivet i kommentarfeltet

  Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger?​​​​

  Hvis du har kommenteret på vores opslag på en social medieplatform, vil sådanne kommentarer blive gemt, så længe indlægget er lagt ind på vores side. Vi kan dog vælge at fjerne f.eks. krænkende eller stødende kommentarer samt kommentarer, der indeholder oplysninger om et andet individ på et tidligere tidspunkt på baggrund af vores forpligtelser i henhold til loven. Vi kan også slette kommentarer på andre sprog end svensk og engelsk. En bruger har altid ret til selv at slette sine kommentarer på vores side.

   

  Hvem har adgang til dine oplysninger?

  De sociale medieplatforme Facebook, Instagram og LinkedIn vil få adgang til dine oplysninger. Hvis du vil læse mere om, hvordan den sociale medieplatform behandler dine personoplysninger, kan du læse deres privatlivspolitik.

   

  Overførsel til lande uden for EU/EØS

  Hvis du ønsker at modtage en kopi af de beskyttelsesforanstaltninger, der er truffet for tredjelandsoverførsler, eller oplysninger om, hvor de er blevet gjort tilgængelige, er du velkommen til at kontakte os på privacy@thermia.com.

   

Overførsel til lande uden for EU/EØS

Vi bestræber os altid på at behandle dine personoplysninger inden for EU/EØS. Nogle gange kan vi dog være nødtsaget til at overføre dine personoplysninger til et land uden for EU/EØS, f.eks. hvis vi deler dine personoplysninger med en leverandør, som er etableret eller opbevarer personoplysningerne i et land uden for EU/EØS.

Uanset hvilket land dine personoplysninger behandles i, træffer vi alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at beskyttelsesniveauet er det samme som inden for EU/EØS. I de tilfælde, hvor personoplysninger behandles uden for EU/EØS, garanteres beskyttelsesniveauet enten ved en afgørelse fra EU-Kommissionen om, at det pågældende land sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, eller ved anvendelse af såkaldte egnede beskyttelsesforanstaltninger. Eksempler på egnede beskyttelsesforanstaltninger er EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser eller bindende virksomhedsbestemmelser. Hvis du ønsker at modtage en kopi af de beskyttelsesforanstaltninger, der er truffet, eller oplysninger om, hvor de er blevet gjort tilgængelige, er du velkommen til at kontakte os. 

 

Dine rettigheder som registreret

Hvis behandlingen er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. En sådan tilbagekaldelse vil dog ikke påvirke lovligheden af behandlingen på grundlag af samtykket, før det blev trukket tilbage. I overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen har du ret til at anmode om adgang til oplysninger om, hvilke af dine personoplysninger der behandles, og anmode om at få dine personoplysninger rettet.

Du har også ret til at gøre indsigelse mod og anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger samt ret til at anmode om sletning af dine personoplysninger. Du har også ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed (Datatilsynet, http://www.datatilsynet.dk/).

Kontakt os på privacy@thermia.com, hvis du vil gøre brug af dine rettigheder eller bede om oplysninger.

 

Dataportabilitet

Du har under visse forudsætninger ret til at modtage de personoplysninger, der vedrører dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

 

Opdateringer

Denne side blev senest opdateret den 23. maj 2023.