Forklaring af energimærkning

Fra og med 26. september 2015 skal alle varmepumper, der sælges i EU, forsynes med samme type energimærkning, som vi normalt plejer at se på køleskabe, opvaskemaskiner og TV-apparater. Formålet med mærkningen er, at du som forbruger nemt skal kunne sammenligne forskellige produkters energieffektivitet.

Varmepumpen er et avanceret anlæg, så for at give et samlet billede af enhedens energiforbrug er der brug for flere forskellige mærkninger. 

Her kommer en forklaring til disse.

Produktmærkning (=uden styring)

Produktmærkningen er obligatorisk og skal findes på alle varmepumper på markedet. Denne mærkning beskriver, hvordan varmepumpen arbejder som fritstående produkt, dvs. uden den er koblet til et varmesystem, og uden at det indbyggede styringsprograms funktion medregnes.

Den højeste energiklasse, som en varmepumpe kan opnå i produktmærkningen, er A+++ for husopvarmning og A+ for varmtvandsproduktion.

Hvad betyder de forskellige dele af produktmærkningen?

1. Energiklasse for husopvarmning ved 55 °C
Fremløbstemperaturen 55 °C gælder for varmesystemer med radiatorer (elementer).
2. Energiklasse for opvarmning af varmtvand (varmt brugsvand)
3. Dette felt vises, hvis produktet har kalenderfunktion
Mulighed for at styre varmepumpen tidsmæssigt og på den måde mindske energiforbruget.
4. Viser produktets lydniveau, udendørs og indendørs
5. Energiklasse for husopvarmning ved 35 °C
Fremløbstemperaturen 35 °C gælder for varmesystemer med gulvvarme.
6. Viser den effekt, som produktet kan levere i forskellige klimazoner
OBS: Kontrollér, at du aflæser værdien for den rigtige klimazone.

Systemmærkning  (=med styring)

Den pågældende producent eller installatør kan, når varmepumpen er installeret, supplere produktmærkningen med en systemmærkning. Denne mærkning beskriver, hvordan hele varmesystemet arbejder, idet man foruden selve produktet (varmepumpen) også tager højde for systemets øvrige funktioner, f.eks. solvarme, varmtvandsbeholder og styringsprogram.

Bemærk: Systemmærkningen er den mærkning, som bedst beskriver, hvordan en varmepumpe arbejder i virkeligheden, eftersom den viser varmepumpens funktion, idet den er installeret i et varmesystem og styres af varmepumpens eget styringsprogram.

Den højeste energiklasse, som en varmepumpe kan opnå i systemmærkningen, er A+++ for husopvarmning og A for varmtvandsproduktion.

Hvad betyder de forskellige dele af systemmærkningen?


7. Energiklasse for husopvarmning ved 55 °C
Fremløbstemperaturen 55 °C gælder for varmesystemer med radiatorer (elementer).
8. Varmepumpens energiklasse fra produktmærkningen (se punkt 1 og 2 ovenfor)
9. Beskrivelse af, hvad der indgår i systemet
Her beskrives, hvilke funktioner der indgår i systemet, eksempelvis:
- Solvarme
- Varmtvandsbeholder (er i de fleste tilfælde allerede indbygget i varmepumpen)
- Styringsprogram (indbygget i varmepumpen)
- Ekstra energikilde, f.eks. brændefyr
De dele, der indgår i systemet, er afkrydset.