Kvalitetspolitik

Vi udvikler og producerer varmepumper til opvarmning, varmtvandsforsyning og køling til alle typer ejendomme og tilbyder dem gennem nøje udvalgte forhandlere. Vores virksomhed skal opfylde kravene i love og forordninger, forstå kundernes behov og konstant forbedre og effektivisere vores produkter og processer.

Vores virksomheds ambition er at sikre kvalitet på alle områder ved at:

  • Vi er certificeret i henhold til ISO9001:2015.
  • Vi har et godt arbejdsmiljø og kontinuerlig kompetenceudvikling af vores medarbejdere.
  • Vi udvikler vores produkter i tværfaglige teams med tidlig kundeinvolvering.
  • Vi sikrer kvaliteten af komponenter og systemer i samarbejde med leverandører og under kundelignende forhold.
  • Vi arbejder med FMEA og andre risikoanalyser for at identificere og løse risici tidligt.
  • Vi samarbejder med leverandører, der leverer korrekte komponenter til rette tid.
  • Vi producerer vores produkter med et mål om nul fejl gennem klare instruktioner, minimering af fejlmuligheder og sluttest af alle producerede enheder.
  • Vi samarbejder med certificerede installatører og forhandlere, der er uddannet i vores produkters hardware og software.
  • Vi gennemgår hver enkelt kundeklage fra vores forhandlere og starter tværfaglige undersøgelser til problemidentifikation baseret på hyppighed og alvorlighed af indberettede problemer.