Almindelige spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål

Yderligere spørgsmål

Filter

 • Hvordan tømmer jeg min elektriske varmtvandsbeholder?

  Forberedelser:

  Udfør disse trin, inden du begynder at tømme beholderen.

  1. Afbryd strømmen til varmtvandsbeholderen
  2. Luk for vandtilførslen
  3. Åbn for en varmtvandshane, der er monteret højere oppe end beholderen

  Tømning:
  Beholderen kan tømmes på to måder:

  1. Via sikkerhedsventilen i bunden af beholderen:
   Luk ventilen (1), juster sikkerhedsventilen (2) ved at dreje forsigtigt på den.
   Beholderen tømmes herefter via sikkerhedsventilens overløbsrør (3).
   Ved risiko for frost skal beholderen tømmes.

  2. Hvis tanken er monteret horisontalt, kan rørene med både koldt og varmt vand afmonteres.
   Herefter kan vandet pumpes ud eller fjernes ved at bruge hævertmetoden.

 • Hvorfor varierer kølevæskens tryk og niveau?

  En væskes volumen påvirkes af temperaturen og trykket. Derfor vil væskeniveauet variere.

  Udsving i trykket på mellem 0,5 og 1,5 bar er helt almindeligt.

  Hvis trykket er konstant faldende, kan det være tegn på, at der er luft i systemet. Hvis trykket falder trods udluftning af systemet, skal du kontakte din installatør for service.

 • Kan en varmepumpe opvarme min pool?

  Ja, og med moderne varmepumper er det nemmeste at installere en udvidelse samt en vekselventil. Herefter vil systemet styre efter den temperatur, du indstiller.

 • Har Thermia et kort over tidligere nedgravede jordslanger?

  Nej, Thermia har ikke sådan et kort. Det er vigtigt, at kunden selv sørger for at dokumentere, hvor på grunden jordslangen graves ned.

 • Hvor dybt skal slangen til jordvarme graves ned?

  Slangen skal graves ca. 1 meter ned i jorden. Installatøren vil fastlægge den præcise dybde ud fra de aktuelle forhold på stedet.

 • Kan græs og blomster tage varig skade, hvis jeg installerer jordvarme?

  Efter nedgravningen af jordslangen vil græs og blomster ofte komme sig fint. I nogle tilfælde har man tilmed kunnet konstatere, at jordvarmen har gavnet græsset.

 • Kan jeg udnytte søvarme på lavt vand

  Ja, men det er vigtigt, at slangen graves ned i havbunden, hvis vandet er lavt. Sådan undgår du at slangen fryser, hvis søen bliver bundfrossen.

 • Kan slangen gå i stykker ved ankerkast?

  Ja, hvis slangen lægges et sted med meget bådtrafik, er det vigtigt at markere området med bøjer.

 • Hvor langt fra huset kan udedelen placeres?

  Når bare varmepumpen ikke lukkes inde, er placeringen forholdsvis fleksibel. Der er dog en grænse for, hvor langt væk fra huset pumpen kan stå.
  Den maksimale afstand mellem udedel og indedel varierer fra 15 til 30 meter – afhængig af modellen. Installatøren kan give dig råd og vejledning omkring placeringen.


  Blæseren på en luft-til-vand-varmepumpe, kører sommetider ved højere omdrejninger, når behovet er ekstra stort. Du bør derfor ikke placere udedelen på steder, hvor du gerne vil have ro – fx uden for dit soveværelsesvindue.
  Det æstetiske aspekt tæller også, men i sidste ende er det dig, som beslutter, hvor udedelen skal stå.

 • Følger der en varmtvandsbeholder med ved køb af en luft-til-vand-varmepumpe?

  I forhold til Thermia Atec og Thermia iTec vælger du selv, idet der findes flere forskellige indedele at vælge imellem. Varmtvandsbeholderen indgår i udvalgte indedele.

 • Hvor mange liter vand dannes ved afrimning af en luft-til-vand-varmepumpe?

  Ca. 2-3 liter.

 • Hvor mange afrimninger bør en luft-til-vand-varmepumpe foretage i døgnet?

  Det præcise antal afhænger af udetemperaturen, luftfugtigheden, hvor mange varmepumper der er i drift, m.v.
  Her får du dog et forsigtigt estimat:

  • Udetemperatur: + 4°C til -4°C = 6-12 afrimninger i døgnet
  • Udetemperatur:-5°C til -10°C = 4-8 afrimninger i døgnet
  • Udetemperatur:-10°C til -20°C = 1-3 afrimninger i døgnet
 • Kan jeg tilslutte et solcellepanel, og hvor godt vil det fungere?

  Det vil godt kunne fungere, og der findes mange forskellige muligheder. Alt fra enkle til mere komplicerede løsninger, som alle tilfører ekstra energi. Tal med din installatør om mulighederne.

 • Kan jeg få problemer med fugt, når jeg stopper med at anvende boligens skorsten?

  Når du stopper med at bruge skorstenen på din bolig, kan du undgå fugtproblemer på to måder:

  1. Luk skorstenen til foroven med en hætte, som forhindrer, at det regner ned.
  2. Lad skorstenen stå helt åben, så der skabes gennemtræk.

  Du må aldrig blot lukke skorstenen til forneden, idet der kan komme regnvand ind i skorstenen, som ikke selv kan forsvinde.

 • Vil varmen slippe op, hvis naboen også borer?

  Nej, varmepumpen bruger solenergi, som er en vedvarende energikilde. Afstanden mellem boringerne bør dog være mindst 20 meter.

Spørg en lokal ekspert

Vores lokale eksperter kan svare på dine spørgsmål om varmepumper og installationer.

spørg vores installatør om råd

Klar til en varmepumpe?

Vi har lavet en tjekliste, som guider dig til det rette valg til din bolig.

tjekliste her

Gratis rådgivning

Hos Thermia sidder vores erfarne rådgivere klar til at vejlede dig om køb af en varmepumpe.

Kontakt os