Miljøpolitik

Thermia skal som virksomhed overholde krav i love og forordninger, forstå kundernes behov, tage hensyn til det omgivende miljø og til stadighed arbejde for at forbedre vores miljøpræstationer.

Virksomhedens ambition er at tilstræbe optimal bæredygtighed i alle stadier af livscyklusperspektivet ved at:

  • Vores leverandører skal levere de korrekte komponenter med et passende transportmiddel.
  • Vi udvikler og forbedrer vores produkter kontinuerligt for øget energibesparelse, mindsket miljøbelastning og tilpasning til nye gældende observationer om klimapåvirkning.
  • Vores produktionsanlæg er så ressourcebesparende og miljøtilpasset som muligt.
  • Vi leverer vores produkter i robust emballage med koordinerede transporter.
  • Vores slutkunder/brugere modtager et produkt med lang levetid, som bidrager til et mindsket elforbrug til opvarmningen af ejendom og varmtvand.
  • Når produktet er udtjent, skal det kunne materialegenvindes til mindst 85 %